2009-03-25

2009 Kovo 25 SENATAS


Nuo šiol Senate jus atstovaus trys damos.
iš kairės: TDF – Kristina Misūtė IIk. Juvelyrika
VDA - Justina Nekrašaitė Ik. Foto-medija
KDF – Živilė Šimkutė Ik Architektūra


Pateikiame posedžio dienotvarkę, trumpus prierašus ir mūsų balsavimus.

1. VDA Rektoriaus 2008 metų ataskaita

Kalbėta buvo daug. Jeigu kam įdomi rektoriaus metų ataskaita užsukit į SA – rektorius išleido knygą/metraštį. Joje galėsite rasti ne tik darbo ataskaitą, finansinius aspektus, bet ir kiekvienos katedros ir dėstytojų pasiekimus, jų surengtas parodas, bei studentų pasiekimus meno srityje 2008m. Lauksim.
Balsuota: 3 Už (patvirtinti rektoriaus ataskaitą)


2. Rektoriaus rinkimai

Rektoriaus rinkimai turėjo įvykti Gegužės mėnesį. Turėjo!?!
Balsų dauguma buvo patvirtinta, kad Rektoriaus prof. dr. A. Butrimo kadencija pratęsiama „iki Švietimo įstatymo priėmimo ir naujos Tarybos išrinkimo“ ne mažiau kaip pusei metų.
Mes susilaikėme

3. Paminklotvarkos katedros darbo svarstymas


Siūlymas steigti paminklotvarkos bakalauro studijas. Suteikti didesnes patalpas.

4. Peržiūrų reglamento nuostatai

Naujos peržiūru tvarkos, kuriuose patvirtinta, kad darbų vertinimas yra viešas, kuriame dalyvauja ir patys studentai. Uždaros durys atsiveria.
Buvo siūlymai papildyti šį reglamento skirsnį: 10.10 Kursiniai ir praktikos darbai yra VDA nuosavybė. Siūlymai keisti šį skirsnį buvo atmesti, motyvuojant, kad kūrinys, kuris buvo sukurtas dalyvaut dėstytojui yra intelektualinis darbas, sukurtas mokymo įstaigoje, todėl jeigu atitinka parodinius standartus, turi keliauti į fondą. Kaip nuosavybė ji bendra, nors be jokių juridinių įsipareigojimų! Tad studentas visada gali gauti savo darbą iš fondo asmeninėm parodom surengti ar pan.
Balsavimas buvo skelbiamas už bendrą nuostatų keitimą, ne atskirus pakeitimus, tad nepritardamos tokiam straipsniui 10.10, kuris neapibrėžia VDA įsipareigojimų studento darbų atžvilgiu, balsavome 3 Prieš bendrą peržiūrų reglamento nuostatų keitimą.
Peržiūru tvarkos aprašas buvo patvirtintas, bet paliktas 10.10 skirsnis nepapildytas.
Pakeitimus persiųsime kurso seniūnam.

5. Einamieji klausimai.
VDA jungiasi į Universitetinę asociaciją.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą