2009-02-27

Studijų mugė vasario 19-21Šiais metais Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybės narės kartu su dailės akademijos viešųjų ryšių atstovė Raminta ir skulptūros magistrantais vasario 19-21d. d. dalyvavo LITEXPO parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2009“ pristatant Vilniaus dailės akademiją.

Neabejotinai žmones prieiti skatino ne tik originaliai apipavidalintas mūsų stendas, bet ir jame besidarbuojantis Žilvinas – III kursis tapytojas, nenuilsdamas piešęs portretus norintiems ir nenorintiems.

Per tris studijų mugės dienas buvo sulaukta daug suinteresuotų paauglių, abiturientų, jaunimo, tėvelių ir viena kita močiutė, prakalbėta daugiau kaip 21h. pristatant studijas tiek Vilniuje, tiek Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje, išdalinta keli blokai paruoštų ir atnaujintų lankstinukų, paneigti keli gandai apie VDA, gautas piešinys iš Karo akademijos savanorių, viena tulpė ir nemažai šypsenų.

2009-02-25

Naujienos iš VDA rektorato


VDA rekorate dalyvavo du atstovai: Justas Žekonis, Mantas Bučas.

Buvo aptarta:

1.Aukštojo mokslo įstatymas. Priėmimas planuojamas kovo mėnesį. Valdančioji frakcija nori susilaikyti balsavimo metu, motyvuodami tuo, kad dar reikia iki galo išdirbti įstatymą. Dabar studijuojantys studentai pasilieka prie esamos tvarkos („aštuoneto“), būsimiems pirmakursiams galimos nepalankios permainos.

2.Dėl studijų sutarčių. Studijų sutartys bus pasirašomos pavasario semestrą. Labiau buvo aptarta dėl studentų, kurie moka pilną studijų kainą – studentas gali, atsiradus vietai jo kurse, pereiti į valstybės finansuojamą vietą. Taip pat, šie žmonės gali nemokėti iki tol kol bus pasirašyta sutartis. Dar buvo iškeltas klausimas dėl studijų kainos kitimo, kuri priklauso nuo MGL, jei jis keičiasi, tai keičiasi ir studijų įmokos. Studentas gali susimažinti savo studijų kainą, kai už ji laiduoja katedra, motyvuodama tuo, kad tas studentas yra pažangus.

3.Socialinės stipendijos. Prašymus dėl jos, su visais dokumentais, reikia pateikti iki kovo 10 d. Norima sudaryti bendrą komisiją, kuri nutars kas turi gauti stipendijas. Nebus taip, kad kiekviena katedra atskirai skirstys. Šioje būtinai komisijoje dalyvaus studentų atstovybės atstovai.

4.Dėl katedrų koordinatorių (referenčių) koeficientų išlyginimo. Jie susiprato, kad nėra įsakymo, kuris nurodytų, kokį išsilavinimą ar gebėjimus turi turėti koordinatorės. Norima padaryti taip, kad ne visos referentės butų neklasifikuotos :)

5.Dėl rekomendacijų studijų rezultatų vertinimo. ŠMM sudarė bendrus kriterijus visoms aukštosioms mokykloms. Nors ir rekomendacinio pobūdžio, tačiau tikrai neatitinkančios meno mokyklų mokymo sistemos. Norima greitu metu padaryti bendrus kriterijus skirtus būtent VDA.

6.Akademijos sunki finansinė padėtis. Gauta tik 17% finansavimo iš 25%. Taigi, gresia skolos skolytės.

2009-02-20

VDA Senato reziumė2009-02-18 VDA. Senatas.

Senate dalyvavo trys VDA SA atstovai: Aurelija, Živilė ir Justina.

Senatas vyko net 5 val., kuriame buvo kalbama:

1. Pedagoginių vardų suteikimas.
2. VDA Senato pirmininko 2008m. darbo ataskaita.
3. KDF atsiskyrimas nuo VDA.
KDF dekanas pristatė Kauno fakulteto atsiskyrimo priežastis: stygius universitetinio lygio, C bloko dėstytojų ir paskaitų trūkumas, maža galimybė rinktis studijas ir t.t.
KDF SA surengtas studentų balsavimas dėl atsiskyrimo pasiskirstė taip: 138 už atsiskyrimą ir 34 prieš atsiskyrimą (iš 400 studentų).
Visgi, Senatas nutarė, kad jis nepajėgus atskirti KDF nuo VDA, tai patikėta VDA tarybai(?), kuri surašiusi už ir prieš, nutars ar leis tai daryti. Kitaip tariant, projektas padedamas į stalčių ir lauks geresnių laikų.
4. VDA Stipendijos.
VDA SA intensyviai dalyvavo stipendijų nuostatų kūrime, tad pagrindinis pasikeitimas stipendijų nuostatuose: pirmiausia pinigai bus skiriami socialiai remtiniems studentams(pagal LR įstatymą), o vėliau už mokslo rezultatus. Nuo šios stipendijos bus dviejų tipu: 325lt ir 260lt.
Greitu metu visi stipendijų nuostatai bus įdėti į VDA SA forumą.
5.Inovacijų centro įstatai patvirtinti.
Juokingiausia tai, kad Rektorius visus ragino mūsų priimtas šiuos įstatus, juk "bet kada atšaukt galim".
6.Magistrantūros projektas pateiktas.
Bus kuriama darbo grupė, kuri dirbs ties naujaisiais magistratūros nuostatais. Keisis studijų tvarka, nebeliks daugumos magistrantūrų ir jos bus sumažintos iki šešių: dizaino, architektūros, paminklosaugos, kultūros vadybos, dailėtyros ir vizualiųjų medijų.
7.Skundas dėl VDA studijų mokesčio įstatymo nesilaikymo.
Rektorius pripažino savo klaidas, tačiau pabrėžtinai pareiškė, kad VDA SA pasielgė negražiai pranešusi spaudai (nors tai studentai inicijavo) ir paklausė, kodėl pirmiau studentų atstovybė nesikreipė tiesiogiai(nors VDA SA skambino prorektoriui A. Gelūnui ir šis atsakė, kad viskas bus komentuojame Senate ir neturi ko dabar pasakyti). Taip pat, buvo svarstoma dėl "aštuoneto" - ar tai lygus 8, ar tai gali būti 7,5 apvalinus iki aštuonių. Tačiau daugumos senato narių, buvo nuspręsta, kad 8 lygus 8.
8.Skundas dėl Žiemos atostogų.
Pridedame prorektoriaus A. Gelūno atsakymą į VDA SA skundą dėl žiemos atostogų nebuvimo.


Reziumė:
Dar laukia ilgas darbas ir kova, kol kas nors akademijoje pasikeis iš esmės.

2009-02-13

VDA bandė apgauti studentus


Vilniaus dailės akademija norėjo nuplėšti nemaža pinigų sumą nuo studentų!

Mūsų akademija išleido įsakymą, kuris prieštarauja Lietuvos Respublikos patvirtintam Aušktojo mokslo įstatymui,
kuriame nurodoma - kas turi mokėti už mokslą. Dabartinėje sistemoje, turetų nemokėti tie studentai, kurių vidurkis lygus - "aštuonetui".
Vilniaus dailės akademija išleido įstatymą(pridėtas), kuriame 30% studentų iš kurso nemoka, o 70% moka už mokslą, neatsižvelgiant į balo skaičių.

VDA SA 2009-02-12 surengė seniūnų ir suinteresuotų studentų susirinkimą, kuriame studentai nutarė įteikti akademijai skundą, kuriame netoleruojamas toks valdžios nuosprendis.

Akademijos valdžia per naktį pakeitė nutarimą studentų labui. Tačiau, ar tokiu principu mūsų akademija turi dirbti? Studentų atstovybė jau nekartą kovojo dėl absurdiškų nutarimų. Pvz: dar rudenį, akademija norėjo perimti pirmakursių studentų stipendijas ir perkelti į VDA biudžetą. Tuomet buvo pasipriešinta šiam siekiui ir stipendijos buvo išdalinto tolygiai visiems pirmakursiams.

Šią problemą buvo paskelbta ir spaudoje:

http://www.lrytas.lt/-12345285941233073810-p1-vilniaus-dail%C4%97s-akademija-band%C4%97-apgauti-studentus.htm

Tad studentų atstovybės vardu, siūlome vienytis ir neleisti akademijai pelnytis mūsų nauda.

2009-02-12

VDA SA studentu apklausa

Sveiki,

Prašome visų VDA studentų atsakyti į šią anketą.

http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=18036

Ačiū,
VDA SA

2009-02-04

STUDENTŲ MENO DIENOS'09


STUDENTŲ MENO DIENOS

tema

„Jauno meno invazija"

Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė 2009m. balandžio 18d. rengia Studentų meno dienas. Jų metu tema „Jauno meno invazija" vyks kūrybos paroda ir konferencija, menų mugė ir LMTA muzikos fiesta.

Paroda „Jauno meno invazija" bus kartu ir konkursas. Labai kviečiame būti aktyvūs ir kūrybingi! Jūsų darbus vertins iš įvairių meno sričių atstovų sudaryta ir pozityviai nusiteikusi komisija. Komisijos išrinkti laureatai bus gausiai apdovanoti! Išleisime visų darbų katalogą.

Jaunieji menininkai – šiemet jūsų šansas!

Svarbu žinoti:

- Pirmiausia turite atsispausdinti (žr. www.vda.lt Studentams) ir užpildyti dalyvio anketą;

- Iki kovo 2d. ji jau turi būti VDA Studentų atstovybės stalčiuje!

Be parodos, vyks siautulinga bei pelninga menų mugė, kuriai akomponuos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų muzikos fiesta!

Svarbu žinoti:

- Mugės dalyviai taip pat turi pildyti ir pateikti iki kovo 2d. jiems skirtą anketą (žr. www.vda.lt Studentams).

Visiems! Visiems! Visiems! Visiems!

„Jauno meno invazijai" nėra nei specialių reikalavimų, nei ribojimų (jei netelpate savo specialybės atlikimo technikos rėmuose – liekitės laisvai!). Jei esate individualistai – puiku, jei subursite vienminčius į neformalią kūrybinę grupę – dar puikiau! Kurkite!

Daugiau informacijos:

studentumenodienos@gmail.com, vdasa.info@gmail.com arba VDA SA

Geros naujienos VDA SA


Turim dvi naujienas. Viena gera ir viena bloga.

Tai gal pradėsiu nuo blogosios naujienos.
Mūsų mylimas Simas paliko SA ir mus iškeitė į Malaiziją.
Simai, kaip tu ten? Dar atsimeni mus?:)

O geroji naujiena- išrinkome naują VDA KDF SA pirmininkę -
energingą, nenustygstančią vietoje mergaičiukę - Živilę Šimkutę.

VDA SA 2008.12.16 svente 5 metu gimtadieni


Mūsų VDA SA 2008m. 12.16 metais šventė penkerių metukų gimtadienį.
Atrodo taip viskas neseniai prasidėjo...
Gal iš vienos pusės mes dar jauni, palyginus su kokia VU SA, tačiau aktyvūs ir atkaklūs siekti
savų tikslų. Kaip prieš penkis metus ėjome dėl vieno tikslo - ginti ir atstovauti studentų interesus, taip ir dabar... Tad iš kitos pusės mes likome tokie patys...
Džiugu,kad per penkerius metus VDA SA išaugo ir sustiprėjo. Dabar jau drąsiai galime stoti ginti studentus ir komanda, kuri Jums padės - didelė ir ryžtinga!