2009-03-25

2009 Kovo 25 SENATAS


Nuo šiol Senate jus atstovaus trys damos.
iš kairės: TDF – Kristina Misūtė IIk. Juvelyrika
VDA - Justina Nekrašaitė Ik. Foto-medija
KDF – Živilė Šimkutė Ik Architektūra


Pateikiame posedžio dienotvarkę, trumpus prierašus ir mūsų balsavimus.

1. VDA Rektoriaus 2008 metų ataskaita

Kalbėta buvo daug. Jeigu kam įdomi rektoriaus metų ataskaita užsukit į SA – rektorius išleido knygą/metraštį. Joje galėsite rasti ne tik darbo ataskaitą, finansinius aspektus, bet ir kiekvienos katedros ir dėstytojų pasiekimus, jų surengtas parodas, bei studentų pasiekimus meno srityje 2008m. Lauksim.
Balsuota: 3 Už (patvirtinti rektoriaus ataskaitą)


2. Rektoriaus rinkimai

Rektoriaus rinkimai turėjo įvykti Gegužės mėnesį. Turėjo!?!
Balsų dauguma buvo patvirtinta, kad Rektoriaus prof. dr. A. Butrimo kadencija pratęsiama „iki Švietimo įstatymo priėmimo ir naujos Tarybos išrinkimo“ ne mažiau kaip pusei metų.
Mes susilaikėme

3. Paminklotvarkos katedros darbo svarstymas


Siūlymas steigti paminklotvarkos bakalauro studijas. Suteikti didesnes patalpas.

4. Peržiūrų reglamento nuostatai

Naujos peržiūru tvarkos, kuriuose patvirtinta, kad darbų vertinimas yra viešas, kuriame dalyvauja ir patys studentai. Uždaros durys atsiveria.
Buvo siūlymai papildyti šį reglamento skirsnį: 10.10 Kursiniai ir praktikos darbai yra VDA nuosavybė. Siūlymai keisti šį skirsnį buvo atmesti, motyvuojant, kad kūrinys, kuris buvo sukurtas dalyvaut dėstytojui yra intelektualinis darbas, sukurtas mokymo įstaigoje, todėl jeigu atitinka parodinius standartus, turi keliauti į fondą. Kaip nuosavybė ji bendra, nors be jokių juridinių įsipareigojimų! Tad studentas visada gali gauti savo darbą iš fondo asmeninėm parodom surengti ar pan.
Balsavimas buvo skelbiamas už bendrą nuostatų keitimą, ne atskirus pakeitimus, tad nepritardamos tokiam straipsniui 10.10, kuris neapibrėžia VDA įsipareigojimų studento darbų atžvilgiu, balsavome 3 Prieš bendrą peržiūrų reglamento nuostatų keitimą.
Peržiūru tvarkos aprašas buvo patvirtintas, bet paliktas 10.10 skirsnis nepapildytas.
Pakeitimus persiųsime kurso seniūnam.

5. Einamieji klausimai.
VDA jungiasi į Universitetinę asociaciją.

2009-03-23

TDF kviečia Inspiruotis

Balandžio 1-3 dienomis Telšių dailės fakulteto provincijoje vyks redizaino kūrybinės dirbtuvės.
Tema: ECO Furniture

Dalyviai: 10 kiekvieno fakulteto studentai
Siųsk savo motyvacinį laišką
vdasa.info@gmail.com
arba atnešk į VDA SA (jei nieko nerasi-pakišk po durimis)
iki 03 27
ir gauk galimybę įrodyti, kad ir tu esi žalias.

Tavęs laukia: 3 neišdildomų įspūdžių dienos Telšiuose,
purvinos rankos ir... TDF BARAKAS

Visi stot! VDA TDFTelšių dailės fakultetas

įkrito į Meno duobę:

http://menoduobe.com/2009/03/22/vda-telsiu-dailes-fakultetas/

2009-03-10

Studentų mitingasŠiandien, VDA studentai ir VDA SA nariai dalyvavo protesto akcijoje.
Studentai - nepatenkinti rengiama aukštojo mokslo reforma.
Šalia Seimo rūmų susirinkę mitinguotojai reikalavo peržiūrėti esminius pertvarkos punktus bei švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus atsistatydinimo.

Protestuotojai nuo pakylos bėrė argumentus, kodėl ši reforma nepagerins aukštojo mokslo būklės, o nuvarys jį į kapus. Daugiausia kritikos strėlių sulaukė studento krepšelio sistema, kuri, anot nepatenkintųjų, pražudys mažesnes aukštąsias mokyklas. Taip pat buvo kritikuojama nauja paskolų sistema. Protestuotojai čia įžvelgia komercinių bankų ir valstybės sąmokslą studentus priversti imti dideles paskolas. „Siekiama, kad bankai galėtų iš to pelnytis. Dabartinė reforma sužlugdys aukštojo mokslo sistemą. Geriausiu atveju po trijų metų bus grįžtama prie dabartinės tvarkos“, - sakė mitingo organizatorius Nerijus Stasiulis.Nemažai kliuvo ir G.Steponavičiui. Nepriklausomybės akto signataras Bronius Genzelis jį pavadino mokslo nevykėliu. Taikliai pastebėta buvo.Tokia reforma, kurią bandoma prastumti Seime, tikrai neatneš teigiamų pokyčių. Vien mums, menininkams, tai pražutis - mokant už mokslą numatytas sumas, mes nebeturėsime net kaip įrankių, priemonių nusipirkti.

2009-03-08

VDA SA apmokymai


Vasario 28-Kovo 1, VDA SA kartu su TDF SA ir KDF SA dalyvavo VU SA apmokymuose. Apmokymus vedė visada gerą nuotaiką spinduliuojantys fizikas Petras ir žurnalistas Arminas (dažnai Perto šaukiamas gražiąja jo asistente). Programoje buvo teorijos dalis, kurioje mums pasakojo apie „naudą“ SA studentams, universitetui, visuomenei ir pačiam SA nariui, problemų spendimų modelius, teisininkas Justinas trumpai pristatė studentų sutarčių su Akademija nebuvimo teisinius niuansus, spendimo būdus ir etc.


Praktinėje dalyje pasiskirstę į mažas grupeles ir gavę po konkrečią VDA SA spragą (problemą : ) bandėme ieškoti jos priežasčių, siūlyti spendimo būdus.

Vakarinė dalis... : )


Ir išaušo antroji diena – pirmoji pavasario diena! Šia linksma gaida Patras ir Arminas dar papasakojo šį bei tą, ir tuomet prasidėjo.... teorijos pritaikymas žaidimuose. Čia netrūko smagios nuotaikos, ilgų diskusijų ieškant sprendimo, komandinio darbo, kažkas pasiaukojant net perlipo per save (šaunuolis, Vytai!) .


Ir apskritai, netrūko šypsenų, juoko ir giros su sausainiais!


Dėkojame VU SA nariams Arminui ir Pertui, džiaugiamės tuo laiku, praleistu kartu!


2009-03-05

Studentai įvertino dėstytojų sąžiningumąKovo 3 dieną, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga pagerbė metų dėstytojus, savo darbu aukštosiose mokyklose puoselėjančius svarbiausias akademines vertybes. Daugiau nei 9000 studentų iš įvairių aukštųjų mokyklų išrinko 10 geriausių Lietuvos dėstytojų.


Metų dėstytojus studentai rinko dalyvaudami interaktyvioje apklausoje, kurios metu respondentai prašyti siūlyti po vieną savo aukštosios mokyklos dėstytoją ir papasakoti, kodėl šis dėstytojas šiemet vertas “geriausiojo” vardo. Dalyvaudami apklausoje studentai paminėjo daugiau nei 2100 skirtingų aukštųjų mokyklų dėstytojų pavardžių, statistikos departamento duomenimis 2007 – 2008 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose dirbo daugiau kaip 7000 dėstytojų.


Apdovanoti dėstytojai džiaugėsi šia studentų iniciatyva bei proga kalbėti apie pozityvius dalykus. „Tai puikus laikas kalbėti apie tai, kiek daug akademinėje bendruomenėje reiškia vertybės, kuriomis remiantis kiekvienas daromas veiksmas tampa svarbaus darbo dalimi“, - sakė metų dėstytojai.

Šiemet metų dėstytojais pripažinti: Antanas Andrijauskas (VDA), Gintautas Bareikis (VU), Liutauras Degėsys (VPU), Leonidas Donskis (VDU), Saulius Kavaliauskas (LKKA), Valdemaras Makutėnas (LŽŪU), Edvard Michnevič (VGTU), Laurynas Pakštaitis (MRU), Vytautas Radžvilas (VU), Kęstutis Simonavičius (KTU).


LSAS inf.