2009-02-13

VDA bandė apgauti studentus


Vilniaus dailės akademija norėjo nuplėšti nemaža pinigų sumą nuo studentų!

Mūsų akademija išleido įsakymą, kuris prieštarauja Lietuvos Respublikos patvirtintam Aušktojo mokslo įstatymui,
kuriame nurodoma - kas turi mokėti už mokslą. Dabartinėje sistemoje, turetų nemokėti tie studentai, kurių vidurkis lygus - "aštuonetui".
Vilniaus dailės akademija išleido įstatymą(pridėtas), kuriame 30% studentų iš kurso nemoka, o 70% moka už mokslą, neatsižvelgiant į balo skaičių.

VDA SA 2009-02-12 surengė seniūnų ir suinteresuotų studentų susirinkimą, kuriame studentai nutarė įteikti akademijai skundą, kuriame netoleruojamas toks valdžios nuosprendis.

Akademijos valdžia per naktį pakeitė nutarimą studentų labui. Tačiau, ar tokiu principu mūsų akademija turi dirbti? Studentų atstovybė jau nekartą kovojo dėl absurdiškų nutarimų. Pvz: dar rudenį, akademija norėjo perimti pirmakursių studentų stipendijas ir perkelti į VDA biudžetą. Tuomet buvo pasipriešinta šiam siekiui ir stipendijos buvo išdalinto tolygiai visiems pirmakursiams.

Šią problemą buvo paskelbta ir spaudoje:

http://www.lrytas.lt/-12345285941233073810-p1-vilniaus-dail%C4%97s-akademija-band%C4%97-apgauti-studentus.htm

Tad studentų atstovybės vardu, siūlome vienytis ir neleisti akademijai pelnytis mūsų nauda.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą